Sentralfyr - kjeler for biobrensel

vedkubber
Miljømerking har utarbeidet forslag til reviderte krav til "Kjeler for fast biobrensel". Høringsfristen er 31. mars 2014.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • skjerpede krav til virkningsgrad og emisjoner i form av CO (karbonmonoksid), OGC (organisk bundet kullstoff), NOx (nitrogenoksid) og partikler
  • skjerpede krav til klassifiserte kjemiske produkter og metaller
  • harmonisering med produktstandarden EN303-5:2012
  • maksimal nominell varmeeffekt økt fra 300kW til 500kW
  • krav til kompetanse for installatører

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er , og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 31. mars 2014 per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

 

Last ned dokumentene:

Kriterieforslag

Bakgrunnsdokument

Kriterieforslag, engelsk tekst

Bakgrunnsdokument, engelsk tekst

Liste over høringsinstanser

Høringsbrev (teksten på denne siden)

Svarskjema (må åpnes i Acrobat Reader)

Svarskjema - fylles ut direkte på skjermen.