Kjemiske byggprodukt

Kjemiske byggprodukt
Kjemiske byggprodukt femnar maling, sparkel, lim, fugemasse med meir. No kan du sei di meining om forslaget til versjon 2 av miljøkrava. Høyringsfristen er 9. desember 2013.
Tekst

Forslaget til miljøkrav er utarbeida av sekretariata i Nordisk Miljømerking under leiing av Susanna Vesterlund. Ta kontakt med det norske sekretariatet om du ynsker å få papirkopi av dokumenta.

Dei viktigaste endringene som foreslås er at industriell maling og lakk no kan miljømerkast, skjerpa krav til miljøfarlige emne, konserveringsmiddel, nanopartiklar og VOC. Krav til TVOC er ikkje inkludert i miljømerkingskrava, noko vi særskilt ynskjer kommentarar på.

Vi vil gjerne ha synspunkt på dei nye miljøkrava. Kontaktperson i Noreg er , og vi ber deg sende synspunkt per post eller epost innan 9. desember 2013.

Høyringssynspunkta som kjem inn, vil vere tilgjengeleg hos Miljømerking.

Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Kommenter saken
kommentarer