Første advokatfirma med i Svanens innkjøperklubb

Første advokatfirma med i Svanens innkjøperklubb
«Først når noen klarer å beskrive et miljøvennlig samfunn som vi gleder oss til å leve i, kommer ting til å skje - og da kan det skje fort.» Opphavsmannen til dette sitatet er professor Jon Bing som er en av advokatene i advokatfirmaet Bing Hodneland - det første advokatfirmaet som er med i Svanens innkjøperklubb.
Tekst

I tillegg til å forvalte de to offisielle miljømerkene i Norge, Svanen og Blomsten, har Miljømerking et miljøtiltak for bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell. Dette miljøtiltaket heter Svanens innkjøperklubb og er en ordning for bedrifter som ønsker å kjøpe miljøriktige varer og tjenester. Som deltaker i innkjøperklubben forplikter bedriftene seg til å prioritere Svanemerkede varer og tjenester.

Samfunnsansvar

Deltakelsen i innkjøperklubben inngår som en del av Bing Hodnelands miljøprofil og forplikter Bing Hodneland til å prioritere å kjøpe produkter som er Svanemerket. Advokatfirmaet tar bredt samfunnsansvar ved at de yter gratis advokathjelp, engasjerer seg i spørsmål om menneskerettigheter og gir donasjoner til veldedige formål.

- Vi tror at dersom en klarer å gjøre de daglige rutinene litt grønnere, så vil det føre til en stor årlig miljøgevinst, forteller ansvarlig partner for samfunnsansvar Ole Tokvam. - Vi tenker helhetlig – og målet er helgrønn drift. Du kan godt si at vi nå er med på å skape det samfunnet som vi gleder oss til å leve i.

Kommenter saken
kommentarer