Derfor er det godt inneklima i et svanemerket bygg

Derfor er det godt inneklima i et svanemerket bygg
Strenge krav til kjemikaliene som brukes i byggematerialene og i byggeprosessen er med på å sikre godt inneklima i svanemerkede bygg. En svensk undersøkelse viste at svanemerkede barnehager inneholdt mye mindre helse- og miljøfarlige kjemikalier enn andre.
Tekst FotoHundven-Clements Photography

Svanemerket stiller omfattende og ambisiøse krav til bygg, både for å redusere klimabelastningen, bygge opp under sirkulær økonomi og sikre høy kvalitet. Særlig strenge er kravene til kjemikaliene som brukes både i produksjonen av byggematerialer og i selve byggeprosessen.

Det offisielle miljømerket forbyr tilsetting av alle stoffer som har status som miljøgifter og alle stoffer som står på EUs kandidatliste (Som ofte kalles «Substances of very high concern»). For eksempel er det forbud mot kjemikalier som er klassifisert som akutt giftige, kreftfremkallende, mutagene (dvs at de kan endre arvestoffet i cellene) eller som skader evnen til å få barn.

I tillegg er det en lang rekke strenge krav som forbyr eller sterkt reduserer bruken av kjemikalier som har negativ effekt på helse og miljø i svanemerkede bygg. Sammen med krav til god ventilasjon, sikrer dette et sunt og godt inneklima for dem som bor, arbeider eller går på skole i en svanemerket bygning.

Mindre problemkjemi i svanemerket barnehage

Dette ble dokumentert i en svensk undersøkelse utført av Universitetet i Örebro i 2018. De kjemikaliene som ble undersøkt i studien er klassifisert som for eksempel allergifremkallende, kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Studien viste at innholdet av for eksempel flyktige, organiske forbindelser (VOC), organofosfater (OPFR) og brommerte flammehemmere var lavere i de miljømerkede barnehagene.

- Hvis byggevirksomheten skal bli mer bærekraftig er det viktig at vi ikke bare fokuserer på energi og klima, men at vi går helhetlig til verks og også viser ansvar for et mer giftfritt miljø, sier Tormod Lien, markedsrådgiver i Miljømerking Norge.

Les mer om undersøkelsen her