Første norske svanemerkede fond

Første norske svanemerkede fond
KLP lanserer nå det første norske svanemerkede investeringsfondet: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. Med det kan både sparepenger og pensjon investeres i selskap som mener alvor med bærekraft.
Tekst

Norske forbrukere er vant til å se etter Svanemerket når de kjøper solkrem, vaskepulver eller maling – men nå kan de også støtte seg til merket når sparepengene skal investeres. Nå kommer KLP med det første norske fondet som er skreddersydd for å tilfredsstille de strenge kravene til Nordens offisielle miljømerke.

KLP er Norges største pensjonsselskap og forvalter pensjonene til 900 000 kommune­ansatte. Det svanemerkede fondet heter «KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar». Dette er det aller første indeksnære fondet som blir svanemerket, og det vil være investert i hele 750 selskap.

- Vi gleder oss veldig over at vi kan lansere Norges første svanemerkede aksjefond. Fondet investerer i de selskapene som scorer godt på samfunnsansvar, og har enda strengere ekskluderingskriterier enn øvrige KLP-fond for fossil energi og våpen. I tillegg så har fondet et forvaltningshonorar på bare 0,32 prosent, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

 - Vi vet at fondet er etterspurt. Det vil passe best for kunder som vil ha et bredt globalt bærekraftig fond som følger indeks tett uten at fondets forventede avkastning og risiko endres vesentlig, sier Thornes.

Svanemerkede fond

Forvalteren av et svanemerket investeringsfond bruker kapitalen og eierskapet til å påvirke de bedriftene fondet investerer i til å utvikle seg i mer bærekraftig retning. Dette gjøres blant annet gjennom ekskludering og inkludering av type virksomheter, åpenhet om fondets investeringer og aktiv påvirkning av selskapene i porteføljen.

- Målet vårt er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, og det ligger et enormt potensial i å motivere banker, pensjonskasser og investeringsfond til mer bærekraftige investeringer. Stadig flere stiller spørsmålstegn ved hvor både pensjonspenger og sparepenger plasseres, derfor er det en viktig milepæl for oss når KLP nå lanserer et bærekraftig fond som har fått kvalitetsstempelet Svanemerket, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.

Kontakt:

Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket: 913 24 541

Anne Kvam, leder ansvarlige investeringer  i KLP:  971 21 798

Sverre Thornes, konsernsjef KLP: 977 44 007

 

Svanemerket investeringsfond:

  • Kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske
  • Skal gjøre en grundig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene
  • Skal informere om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som er i fondet, og gi ut en årsrapport om fondets bærekraftsarbeid
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og driver påvirkning mot selskapene i porteføljen
  • Du kan lese Svanemerkets kriterier for investeringsfond her

Svanemerkede fond i Norden: Sverige i tet

  •  I alt finnes det 19 svanemerkede fond som totalt forvalter 5,5 mrd euro.
  • 14 av fondene selges i Sverige, som var først ute med svanemerkede fond.
  • I Norge har fire svenske finansselskaper svanemerkede investeringsfond fra før: Didner & Gerge Global, Handelsbanken Bærekraftig energi, SEB Sustainability Fund Sweden og Tundra Sustainable Frontier Fund. KLP er den første finansaktøren som lanserer et norsk svanemerket investeringsfond: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar.
  • Danmark lanserte nylig fire svanemerkede fond.