KLP med fire nye investeringsprodukter

KLP med fire nye investeringsprodukter
Etter svært gode erfaringer med svanemerkede fond utvider nå KLP tilbudet. Med de nye fondspakkene kan både investorer og småsparere spare til pensjon i fond som setter miljø- og samfunnsansvar høyt.
Tekst

- De svanemerkede fondene har vært en suksess både salgs- og avkastningsmessig. Vi har mottatt tegninger fra eksterne kunder for over 2 milliarder kroner siden det første svanefondet ble startet i juni 2018. Vi ser også klart at aksjer som scorer godt på samfunnsansvar, har gjort det bedre enn andre aksjer i denne perioden, sier Claus Brustad, assisterende leder i KLPs fondsavdeling.

- Markedet er i økende grad opptatt av bærekraftige investeringer, og dette er en trend som bare vil bli enda sterkere i tiden som kommer, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Svanemerket.  

KLP tilbyr nå fire fondspakker der de ni svanemerkede fondene inngår:

Hva kjennetegner et svanemerket fond?

  • Fondet kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske (se spørsmål og svar).
  • Fondet skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
  • Fondet skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og jobber med å påvirke selskapene i porteføljen.
  • At et fond er svanemerket, er ingen garanti for fremtidig avkastning eller fondets risiko.