Unngå miljøgifter med Svanemerket

Unngå miljøgifter med Svanemerket
Parabener, kvikksølv og brommerte flammehemmere er miljøgifter. Det finnes mange fler. Du kan unngå dem i hverdagen din, men myndighetene burde gjør mer for å hjelpe deg.
Tekst

VG skriver i dag om en WHO-rapport om miljøgifter. Vi får i oss stadig flere skadelige stoffer, og helseeffektene kan være alvorlige, frykter man. I tillegg til at miljøgiftene kan skade oss mennesker, er de ofte svært giftige for fisk og andre vannlevende skapninger. De blir værende i naturen i svært lang tid, og fraktes med vind og vann over hele kloden.

På tide å ta grep

Miljøgiftsproblematikken er ikke ny. I 2010 leverte Miljøgiftsutvalget, ledet av Ketil Hylland, sine anbefalinger til den daværende miljøvernministeren Erik Solheim. Her anbefalte de at myndighetene gjør mer for å stanse bruken av miljøgifter.

– Miljøgifter er et alvorlig helse- og miljøproblem, og vi må gjøre mer for å bli kvitt dem. Svanemerket gjør det lett for forbrukerne å velge miljøgiftsfritt, men myndighetene burde også dra sin del av lasset. Miljøgiftsutvalgets råd var å fase ut miljøgiftene innen 2020, og mitt spørsmål er: Hvor er handlingsplanen for dette? sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking, som var med i Miljøgiftsutvalget.  

Enkel løsning for forbrukerne

Hvis du vil unngå miljøgifter bør du velge svanemerkede produkter. Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, forbyr kvikksølv, parabener og andre stoffer som kan skade helse og miljø. Når det gjelder å unngå miljøgifter, er Svanemerket korteste veien til mål.

Kommenter saken
kommentarer