Miljøkrav ved anskaffelse av arbeidsklær

Produksjon av klær og tekstiler forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe klær med det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier vektet 20-30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger som GOTS*, ØkoTex Made in Green, Blå Engel eller EU Ecolabel vil også gi full uttelling.

Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil Økotex, økologisk merkede varer og Greenguard gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

* GOTS (for produkter i minimum 70 prosent naturfiber som ull/bomull)

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede klær og tekstilprodukter oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav. Merkeordningen stiller krav til alle trinn i tekstilproduksjonen, inkludert fiberfremstilling, spinning, veving, strikk, bleking, innfarging og etterbehandling. Både framstilling av fiberen og kjemikaliebruk i produksjonen er sentralt i kriteriene. Svanemerket stiller også krav til arbeidsforholdene i produksjonen.

Svanemerkede tekstiler skal blant annet oppfylle følgende krav: 

  • Tekstilene skal tilfredsstille omfattende krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø
  • Tekstilene skal ikke inneholde flammehemmere
  • Produktene skal ikke være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer

Miljømerkede produkter

Per 9. september 2020 er det 3762 miljømerkede kles- og tekstilprodukter i Norden (Svanemerket og EU ecolabel). Antall miljømerkede produkter har vært i kraftig vekst de siste par årene.

Spesielt innenfor arbeidsklær forventer vi at tilbudet vil bli betraktelig bedre innenfor kort tid. Dette fordi København kommune har startet et initiativ for å få flere miljømerkede arbeidsklær på det nordiske markedet. Mange nordiske virksomheter inkludert Oslo kommune og Sykehusinnkjøp fra Norge har signert på initiativet som har en innkjøpsmakt på minimum 213 millioner danske kroner hvert år innenfor arbeidsklær.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med på initiativet.

Svanemerkede produkter

Svanemerkede produkterSvanelisenserLisensinnehavere
21704945
Tabell: Svanemerkede klær og tekstilprodukter per 09.09. 2020

EU-Ecolabel produkter

EU-Ecolabel produkterEU-Ecolabel lisenserLisensinnehavere
15922626
Tabell: EU Ecolabel-merkede klær og tekstilprodukter pr 09.09 2020

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Svanemerkets krav til klær og andre tekstilprodukter omfatter produkter av tekstilfiber, skinn og lær eller en kombinasjon av disse. Med tekstiler, skinn og lær menes:

  • Bukser, skjorter, jakker, undertøy, lommetørklær, skjerf, bager og vesker.
  • Innredningstekstiler som for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner, duker, tepper, puter, dyner og møbelstoffer.
  • Fiber, garn og metervarer, inklusive varige non-woven
  • Produkter av skinn og lær som jakker, bukser, belter eller vesker

Produkter til både privat og offentlig bruk kan svanemerkes. Tekstilene kan være laget av nyfiber og/eller resirkulerte fibre.

Andre merkeordninger på klær og tekstilprodukter

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som gir uttelling ved tildelingskriterier:

  • Greenguard
  • Økologisk (Ø-merket, Statskontrollert Økologisk, EUs Økologimerke)
  • Økotex 100

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no