Miljøkrav ved anskaffelse av drivstoff

Produksjon av drivstoff raserer store naturområder og fører til forbruk av store mengder ressurser og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe drivstoff med det offisielle miljømerket Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets krav til drivstoff
  • Oversikt over miljømerkede produkter
  • Oversikt over hvilke typer av drivstoff som kan bli miljømerket
  • Tilsvarende merkeordninger innenfor drivstoff

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier vektet 20-30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om drivstoffet er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Alternativ: Kontraktskrav

Kontraktskrav

Oppdragsgiver vil dekke tilleggskostnaden til bruk av svanemerket drivstoff sammenlignet med vanlig fossilfritt drivstoff basert på markedspris. Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeornding sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.                                                                                                 

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Det er strenge krav til råvarene i svanemerkede brensler. Det betyr at brenslene enten skal bestå av 100 % fornybare råvarer eller blandinger av fornybare og fossile råvarer. De fornybare råvarene skal leve opp til en rekke krav om bl.a. sporbarhet og bærekraftig produksjon, og det er også forbud mot en rekke råvarer. Råvarekravene bidrar til å minske klimabelastningen, sikre biodiversitet og spare på jordens ressurser.

Kravene omfatter blant annet:

Miljømerkede produkter

Hva slags drivstoff kan bli miljømerket?

Svanemerkets miljøkrav inkluderer flytende og gassformig drivstoff for transport (vei, skip og fly), oppvarming og industriell bruk. Drivstoffene må bestå av fornybare råvarer eller blandinger av fornybare og fossile råvarer.

Andre merkeordninger

Det finnes ingen tilsvarende merkeordninger innenfor dette området per nå.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no