Miljøkrav ved anskaffelse av trykksaker og trykkeritjenester

Trykkerier og produksjon av trykksaker forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe trykkeritjenester med type 1 miljømerker slik som Svanemerket, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede trykkerier
  • Andre merkeordninger

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over svanemerkede tjenester lenger ned. Vi foreslår at miljøkravene stilles enten som tildelingskriterier eller som kontraktskrav.

Ved kontraktskrav kan det være nyttig å stille krav om at søknaden skal være inngitt innen en kort frist etter kontraktsigneringen og legge inn dagbøter ved forsinket sertifisering.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Leverandør skal levere en tjeneste som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Oppdragsgiver krever i tillegg at trykksakene er merket med Svanemerket

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 30%»

Oppdragsgiver vil

  1.  Vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. (50% av score).
  2. Vektlegge andelen trykksaker som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger (50% av score).

Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Kontraktskrav

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at trykkeritjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden . Dersom trykkeritjenesten ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav til trykkerier omfatter hele driften, blant annet:

Miljømerkede trykkerier

Svanemerkede trykkerier miljøsertifisert i andre nordiske land:

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker for trykkerier eller trykksaker:

  • EU-Ecolabel

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219evk@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no