Miljøkrav ved anskaffelse av vaskeritjenester

Vaskeritjenester forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe vaskeritjenester med det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede tjenester
  • Andre merkeordninger

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Teknisk spesifikasjon

Teknisk spesifikasjon

Leverandør skal levere en tjeneste som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø, vekt 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Kontraktskrav

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket og legge ved lisensnummer og/eller lisensbevis. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede vaskererier er:

Miljømerkede tjenester

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no