Søk om Svanemerket

Søk om Svanemerket
Hvis du leverer en vare eller tjeneste som oppfyller våre miljøkrav, kan du søke om Svanemerket. Vi hjelper deg gjennom prosessen.
Tekst

Hvis du vurderer å søke om svanemerket, er det aller enkleste at du tar kontakt. Så kan vi ta en helt uforpliktende samtale om hvilke miljøkrav som gjelder, hva det koster og detaljer rundt søknadsprosessen.

Søknadsprosessen trinn for trinn:

  1. Finn riktig miljøkravdokument
  2. Logg inn i The Nordic Ecolabelling Portal; fyll ut søknadsskjema og send inn.
    Send e-post til post[at]svanemerket.no for å få brukernavn og passord hvis du ikke har det fra før.
  3. Du må sende inn dokumentasjon for at alle krav er oppfylt
  4. Vår saksbehandler hjelper deg underveis
  5. Når all dokumentasjonen er godkjent, får du innvilget Svanemerkelisens

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil være avhengig av hvor fullstendig søknaden er og søknadsmengden hos miljømerking. Vi har hatt behandlingstid fra 2-3 uker til opp til et år. De fleste søknader behandles i løpet av 1 - 3 måneder. De gangene det trekker ut i tid, er det nesten alltid fordi det mangler dokumentasjon på ett eller flere viktige punkter. Søknaden er gyldig i ett år.

Konfidensielt

Alle søknader behandles strengt konfidensielt. Alle ansatte i Miljømerking har skrevet under på taushetserklæring, og dokumentasjonen oppbevares godt innelåst.

Hvis søknaden av en eller annen grunn ikke fører frem, holder vi også det hemmelig. Slik at du ikke risikerer å få negativ oppmerksomhet.

Ta kontakt

Vi har allerede miljødokumentasjon for en rekke materialer og kjemiske produkter. Derfor kan du spare mye arbeid ved å ta kontakt med Miljømerking før du går ordentlig i gang med å skaffe dokumentasjon.