Merkebrukerprisen

Ved å bruke Svanemerket aktivt i markedsføringen gjør du det enkelt for forbrukere og innkjøpere å ta gode valg, og du kan vinne merkebrukerprisen.

Det ligger et stort potensial i å synliggjøre Svanemerket. Mange forbrukere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet, og mange store private og offentlige innkjøpere krever miljødokumentasjon når de skal kjøpe inn varer og tjenester.

Vi ønsker å inspirere til aktiv bruk av Svanemerket, og deler derfor hvert år ut Svaneprisene til beste merkebruker og beste innkjøper.

Svaneprisen

Svaneprisen er designet av den internasjonalt anerkjente norske designeren Andreas Engesvik. Da Engesvik skulle designe prisen tok han utgangspunkt i svanens elementer; luften og vannet. Bevegelser i disse elementene skaper en bølgestruktur i sand både på land og på havbunnen. Det er som avtrykk av kraft og bevegelse. Disse avtrykkene er vakre og flyktige, de oppstår og forsvinner, men de oppstår kontinuerlig. Engesvik ser på dette som et bilde av evigheten og menneskets korte tid på jorden.

Les mer