Én planet

En planet
Vi kan ikke håndtere miljøutfordringene enkeltvis. Derfor må vi gjøre en helhetsvurdering når vi bruker energi og ressurser.
Tekst

Hensyn til miljøet omfatter mange problemstillinger. Menneskets energiforbruk og påvirkning på det globale klimaet er én trussel. Bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier er et annet problem. Overforbruk av ressurser og høsting av ressurser uten omtanke for naturen er en tredje problemstilling. Og til syvende og sist resulterer menneskets uttak av ressurser og forbruk i et voksende avfallsproblem.

For å sikre at den negative påvirkningen på miljøet er så liten som mulig, må vi sørge for at ressursutvinning, produksjon, forbruk, transport og avfallshåndtering skjer med så mye omtanke for miljøet som mulig. Dette betyr at de kravene som vi stiller til produkter, tjenester og aktiviteter, må være helhetlige og ta hensyn til miljø og helse i alle ledd av produktets levetid.

Det er et mål å endre produksjon og forbruk i en mer bærekraftig – eller holdbar – retning. Svanemerket er Nordens offisielle merkeordning som stiller krav sikrer at produkter og tjenester produseres og brukes på mest mulig miljøtilpasset måte. Når Svanemerket formulerer krav til produkter og tjenester, tar vi alltid utgangspunkt i de store miljøtruslene knyttet til produktet – og deretter vurderer vi om Svanemerket kan bidra til redusert miljøbelastning på akkurat dette området.

Svanemerkets krav er strengere enn myndighetenes miljøkrav – fordi merket skal veilede forbrukerne til å velge de mest miljøtilpassede produktene til enhver tid. Derfor vil Svanemerket alltid være en veiviser i retning av de produsentene og leverandørene som kan dokumentere at de tar helhetshensyn.

Kommenter saken
kommentarer