Issmelting

Smeltende isfjell på Island
Jordas temperatur er stigende.
Tekst

Middeltemperaturen på jorda har økt med 0,74˚ de siste hundre årene. Det høres jo ikke så mye ut, så hva er problemet? Kjenner du forskjell på 19˚ og 20˚? Det virker jo ikke som den ene graden spiller så stor rolle. Men en grad er ikke alltid en grad. Mellom 0˚ og +1˚ er det også bare én grad, men dette er en viktig en: Isen smelter.

Isen på jorda er rundt polene og på Grønland. Nesten hele Grønland er dekket av 2-3 km tjukk is. Det er mye vann. Dersom hele grønlandsisen smelter, vil havnivået stige med over 7 meter. Havet vil stige fordi isen på Grønland ligger på land. Det samme vil skje dersom isen på Sydpolen smelter. Isen på Nordpolen ligger derimot i vannet, og selv om den smelter med rekordfart, fører ikke denne smeltingen til havnivå­stigning. I 2012 ble det målt rekordlite havis i Arktis. Havisen er en viktig reflektor av sollys, den sender varmen tilbake ut gjennom atmosfæren. Når isen blir borte, suger i stedet havet opp varmen, og vanntemperaturen stiger ytterligere.

Smeltingen av isen på jorda vil ta hundrevis av år, og blir dramatisk for oss alle hvis de verste scenariene slår til. Særlig for alle de millionene som lever ved havet… folk i Bangladesh eller på Maldivene, eller mer hjemlig i Nederland, i London eller New Orleans.

Frost finner vi ikke bare i is, men også i jorda. Det vet jo vi som bor i Norge, at jorda fryser til om vinteren. Øverst oppe på den nordlige halvkule er det tundra. Dette er et område der isen i jordsmonnet aldri tiner, der vi har det som kalles permafrost. Men når temperaturen stiger, vil også denne frosten tø opp. Dette kommer til å frigi store mengder metan og CO2 som er lagret i jordsmonnet. Begge disse gassene er drivhusgasser som vil bidra til temperaturøkningen på jorda.

Kommenter saken
kommentarer