Svanemerkets miljøkrav til faste brensler som pellets og vedbriketter

Svanemerket pellets, vedbriketter og grillkull består av fornybart materiale, er av god kvalitet, og produseres med lavt energiforbruk for å minske klimabelastningen.

Miljøkravene gjelder for følgende typer faste brensler og opptenningsprodukter: Pellets, vedbriketter, flis, ved, grillkull, grillbriketter samt opptenningsprodukter. Det er stilt krav til råvarer, produksjon og bruksfase for å begrense den samlede miljøbelastningen.

Kravene omfatter blant annet:

Engangsgrill kan ikke svanemerkes.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Faste brensler består av varegruppene:

  • Pellets og flis
  • Briketter og ved
  • Grillkull, grillbriketter og opptenningsprodukter
SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifter Pris eks. mva
Salg i Norden for varegruppen pellets og flis


015% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR***.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR***.
Salg i Norden for varegruppene:
– Briketter og ved
– grillkull, grillbriketter og opptenningsprodukter

0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR***.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR***.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.