Svanemerkets miljøkrav til kjemiske byggprodukter som lim, sparkel, fugemasse, utendørs maling, beis og lakk

Svanemerkede kjemiske byggprodukter tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene de inneholder, samtidig som de er effektive og har god kvalitet.

Med kjemiske byggprodukter mener vi her lim, fugemasse, sparkel samt utendørs maling, beis og lakk. Miljøkravene gjelder for også impregneringsmidler for flis, stein og betong.

Svanemerkede kjemiske byggprodukter

  • Har redusert innhold av flyktige organiske forbindelser.
  • Oppfyller strenge grenser for bruk av blant annet miljøfareklassifiserte stoffer, organiske tinnforbindelser, konserveringsmidler, titanoksid og formaldehyd
  • Har dokumentert god kvalitet

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Kjemiske byggprodukter består av varegruppene:

  • Utendørs maling og lakk
  • Lim, sparkel og fugemasser
  • Antikorrosjonsmidler for bruk i industri og infrastruktur
  • Andre industrielle malinger og lakker
  • Impregneringsmiddel for fliser, stein og betong
Søknadsavgifter Pris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
Minimum 3125 pr resept
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 3125 pr nye resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Minimum 1562 pr resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 3125 pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.