Svanemerkets miljøkrav til kompostbeholder

En svanemerket kompostbeholder fungerer godt og har minst 5 års garanti. Den oppfyller strenge krav til materialene som inngår i kompostbeholderen, som plast og trevirke. Bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier ved produksjon er forbudt.

Kravene gjelder beholdere beregnet for kompostering av hageavfall og organisk avfall fra husholdninger.

Kriteriedokumentet omfatter varmkompostbeholdere til bruk hele året. Hensikten med kriteriene er å sikre at beholderen komposterer avfallet godt.

Svanemerkede kompostbeholdere hører til de minst miljøbelastende på markedet.

Spesielt for disse er:

  • Gjennom omfattende funksjonstest sikres god kompostering og robust konstruksjon som tåler kulde.
  • Det stilles miljø- og helsekrav til kjemikaliene som brukes i produksjonen av kompostbeholderen.
  • De har god beskyttelse mot gnagere.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva
Ny søknad*

25 000 NOK
dog minst 12 500 NOK per funksjonstestet modell 
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NO
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
dog minst 12 500 NOK per ny funksjonstestet modell
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
dog minst 6 250 NOK per funksjonstestet modell 
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
dog minst 12 500 NOK per funksjonstestet modell 
Overføring av lisensen til et annet foretak 3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.