Svanemerkets miljøkrav til mikrofiberklut og -mopp

Svanemerkede mikrofiberkluter og mopper gjør effektivt rent uten vaskekjemikalier, varer lenge, og er skånsomme mot underlaget som rengjøres.

Produktgruppen omfatter vaskekluter, mopper, pads og andre rengjøringsprodukter som inneholder mikrofiber, og som er designet for våt, fuktig og/eller tørr rengjøring uten bruk av vaskekjemikalier. Noen ganger er mikrofiberproduktet pakket og solgt sammen med en stang eller håndtak. Da må også disse delene oppfylle Svanemerkets krav. Produktgruppen omfatter både produkter til privat og til profesjonelt bruk.

Svanemerkede rengjøringsprodukter av mikrofiber må dokumentere redusert miljøbelastning gjennom hele livssyklusen. For eksempel må de både oppfylle krav til tekstilfibrene og til det øvrige materialet produktet består av, produksjonsprosessen til tekstilet, inkludert kjemikaliebruken, og krav til faktorer som er viktige for sirkulær økonomi, slik som kvalitet og resirkulert materiale.

Kravene omfatter:

  • Tester for rengjøringskvalitet og for lang levetid på produktet
  • Bruk av polyesterfiber som oppfyller spesifikke miljøkrav, der en viss andel av fibrene er resirkulert eller basert på fornybare råvarer
  • Helse- og miljøskadelige kjemikalier som blir brukt i produksjonen av tekstilet. Blant annet er det forbudt å bruke kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, skadelige for reproduksjonsevnen eller som kan skade genmaterialet i cellene. Nano-partikler og antibakterielle midler er heller ikke tillatt.
  • Kontinuerlig forbedring for å sikre at arbeidsvilkårene på produksjonsstedet er i tråd med den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sine konvensjoner.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.