Svanemerkets miljøkrav til ovner og peisinnsatser

En svanemerket ovn har lavt utslipp av partikler, høy virkningsgrad, og tilfredsstiller strenge krav til materialene ovnen er laget av.

Miljøkravene gjelder for lukkede ildsteder for fast biobrensel som vedovn, peisovn, peisinnsats, kakkelovn og pelletsovn.

En svanemerket ovn:

  • Har lave utslipp av skadelige stoffer i røyken
  • Har høy virkningsgrad slik at den utnytter brenselet effektivt
  • Oppfyller strengere miljøkrav enn lovgivningen i de nordiske landene
  • Oppfyller krav til materialene som ovnen er laget av

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
dog minst 12 500 NOK per brennkammer
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
dog minst 12 500 NOK per nye brennkammer
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
dog minst 6 250 per brennkammer
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
dog minst 12 500 NOK per brennkammer
Overføring av lisensen til et annet foretak 3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.