Svanemerkets miljøkrav til rengjøring av væskeskadet elektronikk

Svanemerket rengjøring av væskeskadet elektronikk har en høy redningsprosent, har begrenset forbruk av energi og vann, og sikrer korrekt håndtering av elektronisk avfall.

Miljøkravene gjelder for rengjøring av væskeskadet elektronikk som eksempelvis mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner.

Rengjøring av væskeskadet elektronikk er en sirkulær forretningsmodell, som har fokus på å forlenge elektronikkens levetid – og dermed redusere mengden av elektronisk avfall og behovet for å produsere ny elektronikk.

Svanemerket rengjøring av væskeskadet elektronikk:

  • Har en høy redningsprosent på min. 70 %, som forebygger elektronisk avfall og sparer ressurser til produksjon av ny elektronikk
  • Sikrer rask service
  • Har begrenset forbruk av energi og vann
  • Bruker utelukkende miljømerkede rengjøringsmidler
  • Sikrer korrekt håndtering av elektronisk avfall

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*3 000 EUR**
Kontrollbesøk**** i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 500 EUR**
Kontrollbesøk**** i Europa
(utenfor Norden)
1 500 EUR**
1 000 EUR** pr ekstra dag.
Kontrollbesøk**** utenfor Europa2 500 EUR**
1 000 EUR** pr ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer
375 EUR**
750 EUR**
1 500 EUR**
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1500 EUR**
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3000 EUR**
Overføring av lisensen til et annet foretak375 EUR**
Årlige lisensavgifter Pris eks. mva
Beregnes ved antall enheter som er reparert ved de verksteder som er en del av lisensen
(i hele verden):
1 EUR** for en suksessfull reparasjon av en computer
0,5 EUR** for en suksessfull reparasjon av en tablet eller en telefon 
Minimumsavgift 2000 EUR**

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

**** Andre ekstraordinære kostnader i forbindelse med kontrollbesøket kan også bli belastet søker. Nordisk Miljømerking vil hvert år gjennomføre tilfeldig kontroll hos ca. 10 % av de produksjonsstedene som er tilknyttet en lisens. Disse revisjonene faktureres lisensinnehaveren i henhold til vår prisliste (revisjoner utføres normalt og faktureres av den organisasjonen, hvor produksjonsstedet er plassert, hvis det er innenfor Norden). Hvis der avdekkes avvik under revisjonene – kan nivået for stikkprøvekontroll økes – og hvis der ikke finnes problemer, kan nivået reduseres. Nordisk Miljømerking bestemmer utelukkende det nødvendige nivået for stikkprøvekontroll.