Bygningsmaterialer

Svanemerkede byggematerialer oppfyller strenge krav til hvilke kjemikalier de inneholder, til bærekraftig ressursbruk og til kvalitet. De er gode valg for både klima, inneklima og sirkulær økonomi.