Kontormaskiner

Svanemerkede kontormaskiner oppfyller strenge krav til alle materialene og til energiforbruk, støy og kvalitet. Svanemerket krever også at det skal være god tilgang på reservedeler, slik at det er mulig å reparere dem. Dette er viktig i den sirkulære økonomien.