Restaurant og annen servering

Et svanemerket spisested har dokumentert at de har redusert den samlede miljøbelastningen sin. De bruker for eksempel mindre energi, vann og kjemikalier til rengjøring, og legger vekt på å tilby økologiske matvarer i serveringen. De jobber også aktivt med å redusere matsvinn.