AZ Fund 1 - AZ Bond - Sustainable Hybrid

Sist oppdatert 14 feb 2022

Et svanemerket investeringsfond:

  • Kan ikke investere i visse problematiske bransjer (som olje, våpen, tobakk)
  • Skal gjøre bærekraftsanalyser av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene
  • Skal være åpne om hvilke selskaper fondet har investert i og skal aktivt jobbe for å påvirke dem