Eplegården Atrium, Hus nr. 58, 60 og 62, Buskerudveien 58, 60 og 62, 3024 Drammen (2021)

Sist oppdatert 29 nov 2021
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere