Oselvo - Hus 1, 2 og 3, Hamnevegen 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 5200 Bjørnafjorden (2022)

Sist oppdatert 03 nov 2022
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere