Sjetneliv 1 - Bygg A, B, C og D, Keiseråsvegen 6, 8, 10 og 12, 7081 Sjetnemarka (2023)

Sist oppdatert 02 jun 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere