Sjetneliv 1 - Bygg A og B, Keiseråsvegen 6 og 8, 7081 Sjetnemarka (2023)

Sist oppdatert 01 feb 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere