Skogsåsen BT6, Tretoppen, Skogsåsen 2, 4, 6, 1412 Sofiemyr (2023)

Sist oppdatert 31 mar 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere