Utfarten, BT1, Hus 5-7, Åslia 11, 13, 15, 2008 Fjerdingby (2022)

Sist oppdatert 18 nov 2022
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere