Varma ved 15 kg - sekk

Sist oppdatert 15 feb 2022

Svanemerkede pellets, vedbriketter, grillkull og andre opptenningsprodukter:

  • Er laget av fornybare materialer på en energieffektiv måte – et viktig klimatiltak
  • Trevirket kommer ikke fra ulovlig hugst, full sporbarhet til skogen det kom fra
  • Er produsert i tråd med FNs konvensjoner om arbeidsmiljø og menneskerettigheter.