Veraåsen Park bygg C, Leilighetsbygg, Veradammen 19, 3219 Sandefjord (2023)

Sist oppdatert 25 jan 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere