Industrielle rengjøringsmidler

Kravene omfatter blant annet miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene, effektivitet og emballasje. Kjemikaliene som inngår i svanemerkete produkter skal oppfylle krav vedrørende Giftighet Biologisk nedbrytbarhet Bioakkumulering I tillegg er det krav til arbeidsmiljø/helse, produktenes effektivitet og både mengde og type emballasje.