Merkebrukerprisen 2021

Vil du vinne prisen for beste merkebruker 2021? Bli med i kåringen ved å sende oss dine gode eksempler på markedsføring og kommunikasjon med Svanemerket.

Synliggjør ditt konkrete miljøarbeid ved å bruke Svanemerket aktivt i kommunikasjon og markedsføring.

Det ligger et stort potensial i å synliggjøre Svanemerket. Mange forbrukere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet, og mange store private og offentlige innkjøpere krever miljødokumentasjon når de skal kjøpe inn varer og tjenester.

Hvert år deler Miljømerking ut Svaneprisene til beste merkebruker. Vinnerne for 2021 vil bli kåret i løpet av mai.

Slik foregår det

Samle dine gode eksempler på svanemerkemarkedsføring i 2021, og send oss en presentasjon innen 13.mai. Det kan være både reklamemateriell, bruk av Svanemerket for å vinne anbud, merkebruk i en spesiell aktivitet, kursopplegg for ansatte – alt du har gjort for å fremme Svanemerket!

Svaneprisene overrekkes før sommeren.

Send materiale til

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Kriterier

  • Synlighet; Er det gjort aktiviteter som har gitt stor synlighet for Svanemerket (f.eks. TV-reklame eller annonser andre steder med stor synlighet)?
  • Utforming og design; Er Svanemerket godt integrert i utforming og design, og ser det bra ut?
  • Helhetlig bruk; Er Svanemerket brukt på en helhetlig og gjennomtenkt måte i markedsføringen?
  • Kanalbruk; Er Svanemerket brukt i alle/ de fleste av tilgjengelige markedsføringskanalene (f.eks. både tv-reklame, DM, hjemmesider, internt)?
  • Produktdesign; Er Svanemerket plassert tydelig og godt synlig på produktet?
  • Kunnskapsbyggende; Er Svanemerket brukt til å bygge kunnskap om merket, gjennom for eksempel ekstern og intern markedsføring eller PR?

Les mer