Tidligere finansbyråd i Oslo går til Svanemerket

Einar Wilhelmsen blir ny leder for profesjonelle anskaffelser hos Svanemerket, med ansvar for å øke tilbudet og etterspørselen av miljømerkede varer og tjenester i offentlig og privat sektor.

Einar Wilhelmsen møter du på Arendalsuka 13.august. Foto: Chris Aaland

Tidligere finansbyråd i Oslo og MDG-politikeren Einar Wilhelmsen, vil være Svanemerkets fremste rådgiver for næringslivsaktører og profesjonelle innkjøpere som ønsker å ta i bruk miljømerker for å oppnå miljøforbedringer.

– Det ligger et stort potensial for klima- og miljøgevinster i å vri produksjon, forbruk og kapital over på mer miljøvennlige alternativer. Samtidig er det knapt med både tid og ressurser i mange kommuner og innkjøpsmiljøer rundt om i landet. Her gjelder det å standardisere og forenkle der vi kan for å få ned presset på klima og natur. I Svanemerket får jeg utfordre næringslivsaktører og innkjøpere til å ta i bruk verktøy som gjør jobben mer effektiv, sier Einar Wilhelmsen.

Einar Wilhelmsen var finansbyråd i Oslo fra 2019 til 2023, med ansvar for økonomisk styring og finansiering av Oslos tjenester og prosjekter. Han var sentral i utviklingen av Oslos klimabudsjett, som har blitt anerkjent og kopiert i byer verden over. Wilhelmsen har tidligere også jobbet i miljøorganisasjonen ZERO, blant annet som rådgiver og leder for energifeltet, hvor han utviklet og promotert nullutslippsløsninger for både offentlig og privat sektor. Nå sist kommer han fra stillingen som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.

– Vi er strålende fornøyde med å få Einar med på laget. Han kjenner både politikken og næringslivet svært godt, og har de siste årene vært en forkjemper for å innlemme miljøhensyn i økonomiske beslutninger. Denne erfaringen er svært verdifull for oss i Svanemerket, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Det offentlige Norge handler for rundt 740 milliarder kroner hvert år, og det private forbruket er på over det dobbelte. Bruk av offisielle miljømerker, som Svanemerket eller EU Ecolabel, gjør det mulig å standardisere miljø- og klimaarbeid på tvers av land og verdikjeder for en raskere grønn omstilling.

– Einar blir en sentral ressurs i vår ledergruppe, og vil med sin brede bakgrunn og spisskompetanse bidra til å få fart på sirkulære forretningsmodeller og grønne anskaffelser, sier Lund.
Einar Wilhelmsen starter i jobben 5. august.

Les mer