Slik jobber vi

To ansatte i Miljømerking i samtale
Svanemerket skal skape miljøgevinster. Da må livssyklusen til produkter og tjenester under lupen.
Tekst

Miljømerking arbeider på de områdene hvor miljømerkingen kan gjøre størst nytte; altså med produkter der det går an å oppnå store miljøgevinster. Vi vurderer produktenes miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen – fra råvare til avfall.

Før vi beslutter å utarbeide miljøkrav for en spesiell produktgruppe, stiller vi disse spørsmålene:

  • Er det et stort miljøproblem knyttet til produktet?
  • Går det an å oppnå miljøforbedring av varen eller tjenesten så mye at det vil utgjøre en forskjell på det svanemerkede produktet og "vanlige" produkter innenfor produktgruppen?
  • Kan miljømerkingen påvirke valget av produkter og utviklingen av produkter på sikt?

Nordisk Miljømerkingsnemnd vedtar miljøkravene som de nordiske sekretariatene har utarbeidet i samarbeid med eksterne eksperter. De øvrige nordiske sekretariatene har fullt innsyn i Stiftelsen Miljømerkings arbeid med kontroll og lisensiering. Miljømerking oppfyller kravene for internasjonal standard for miljømerkingssystemer–ISO 14024.

Stiftelsen Miljømerking i Norge er stiftet av Barne- og likestillingsdepartementet. Miljømerking er et ansvarlig organ med myndighet til å forvalte de offisielle merkeordningene Svanen og Blomsten.

Andre miljømerkeordninger innenfor det globale miljømerkingsorganet GEN er velkomne til å utføre eksterne kontroller av virksomheten.

Kommenter saken
kommentarer