Plastforsøpling

Mengden plastavfall øker stadig. Hele 353 millioner tonn plastavfall ble registrert i 2019. Dette er en dobling siden år 2000, ifølge en fersk rapport fra OECD.

I 2019 kom mer enn 6 millioner tonn plastavfall ut i elvene, innsjøene og havene våre. Årsaken ligger hovedsakelig i for dårlige systemer for innsamling og behandling av plast verden over. Foto: GettyImages

460 millioner tonn plast ble produsert i verden i 2019. Produksjonsnivået er sterkt økende, og fordoblet seg også fra 2000 til 2019, sier OECD i rapporten «Global Plastics Outlook».

22 millioner tonn plast havnet ute i naturen i 2019, hovedsakelig på grunn av manglende system for innsamling og avhending. 12 % av plasten som havner i naturen er mikroplast. Kildene til mikroplastforurensing er slitasje av bildekk, veimerking, utslipp av plastpellets og vask av syntetiske tekstiler.

Langt igjen til en sirkulær økonomi

Vår bruk av plast er preget av bruk og kast – langt fra målsettingene til den sirkulære økonomien. I dag blir bare 9 % av plasten resirkulert, 19 % blir brent og nesten 50 % går til avfallsplasser på land. De øvrige 22% blir dumpet på ukontrollerte dynger, brent ute i det fri eller lekker ut i miljøet.

Dystre utsikter for plast i havet

30 millioner tonn plast har allerede funnet veien til havene. Men i elvene er det ytterligere 109 millioner tonn plast som i de kommende ti-årene vil finne veien til hav.

Ikke stor effekt av covid

Covid førte til lavere økonomisk aktivitet og noe lavere bruk av plast, men likevel ble det mer forsøpling fra take away-emballasje og medisinsk utstyr slik som munnbind. I løpet av 2021, når økonomien tok seg opp igjen, økte også plastforbruket igjen.

Plast står for 3,4 % av CO2-utslippene

Plast står for 3,4 % av klimagassutslippene, de største andelene kommer fra produksjon og bearbeiding av fossil olje, som plasten lages av. I 2019 førte plastproduksjonen til utslipp på 1,8 gigatonn CO2.

Hva kan vi gjøre for å redusere plastforsøpling?

Et av de aller største problemene med plast er at den er på feil sted! Derfor er det kjempeviktig at vi:

  1. Utvikler stadige bedre systemer for innsamling og gjenvinning for ulike typer plast
  2. Gjør alt vi kan for at all plasten faktisk havner i de systemene den skal
  3. Utvikler mer miljøvennlige materialer som kan erstatte plast

Hvis vi blir bedre på alle trinnene i avfallspyramiden (se under), er vi på god vei til å løse plastproblemet.

Avfallspyramiden. Tiltak høyt oppe i pyramiden har størst effekt. For eksempel er det viktig å redusere mengden avfall, både ved å bruke mindre plast og ved å sørge for å bruke den plasten vi har om igjen.

Svanemerket krever at alt avfall fra svanemerkede rengjøringstjenester, hotelldrift, kantiner, byggeplasser etc skal sorteres i riktige fraksjoner og behandles slik det lokale avfallssystemet tilsier. Dette kan bidra til at mindre plast kommer på avveie.

Dette gjør Svanemerket for å redusere miljøproblemer knyttet til plast:

  • Svanemerket fremmer bruk av fornybare råvarer der vi kan. En konsekvens av det vil bli mindre bruk av ny fossil plast.
  • Vi stiller svært strenge krav til hvilke kjemikalier plasten kan inneholde. Det gjør det enklere å resirkulere plasten som brukes.
  • Svanemerket krever at svanemerkede produkter ikke skal ha unødvendig mye emballasje.
  • Materialene emballasjen består av skal kunne skilles fra hverandre og kildesorteres.
  • Svanemerkede restauranter, hoteller etc skal ikke bruke engangsartikler.
  • Avfall fra svanemerkede rengjøringstjenester, hotelldrift, kantiner, byggeplasser etc skal sorteres i riktige fraksjoner og behandles slik det lokale avfallssystemet tilsier. Dette kan bidra til at mindre plast kommer på avveie.

Les mer