Plastforsøpling

Hvordan bidrar Svanemerket til mindre plastforsøpling?

masse plastsøppel på strand.
Mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år, i følge Miljøstatus. Plasten blir værende i miljøet i hundrevis av år og kan skade både dyr og mennesker. Foto: GettyImages

Plastforsøpling av havene er et enormt miljøproblem. Mellom 8 og 12 tonn plast havner i havene hvert eneste år. Plast er et lett materiale som nesten ikke brytes ned, og derfor fraktes den lett med vind og vann ut i havet. Mye av plastforsøplingen til havs kommer fra avfallsdeponier nær kysten.

Plastic packaging accounts for about half of the plastic waste in the world. Most of this waste is generated in Asia while America, Japan and the European Union are the world’s largest producers of plastic packaging waste per capita.

UNEPs Clean Seas campaign: The state of plastics, 2018

Plastforsøpling påvirker naturen over hele kloden og har talløse kilder verden over. Så i tillegg til å «feie for vår egen dør» og sørge for at plasten vi bruker ikke kommer på avveie, bør vi som del av verdenssamfunnet prøve å bidra til bedre avfallshåndtering i de aktuelle landene. FNs miljøorganisasjon jobber mye med dette, blant annet i form av kampanjen Clean Seas.

Hva kan vi gjøre for å redusere plastforsøpling?

Et av de aller største problemene med plast er at den er på feil sted! Derfor er det kjempeviktig at vi:

  1. Utvikler stadige bedre systemer for innsamling og gjenvinning for ulike typer plast
  2. Gjør alt vi kan for at all plasten faktisk havner i de systemene den skal
  3. Utvikler mer miljøvennlige materialer som kan erstatte plast

Hvis vi blir bedre på alle trinnene i avfallspyramiden (se under), er vi på god vei til å løse plastproblemet.

Avfallspyramiden
Avfallspyramiden. Tiltak høyt oppe i pyramiden har størst effekt. For eksempel er det viktig å redusere mengden avfall, både ved å bruke mindre plast og ved å sørge for å bruke den plasten vi har om igjen. Illustrasjon: Snl.no/avfallshierarki

Svanemerket krever at alt avfall fra svanemerkede rengjøringstjenester, hotelldrift, kantiner, byggeplasser etc skal sorteres i riktige fraksjoner og behandles slik det lokale avfallssystemet tilsier. Dette kan bidra til at mindre plast kommer på avveie.

Dette gjør Svanemerket for å redusere miljøproblemer knyttet til plast:

  • Svanemerket fremmer bruk av fornybare råvarer der vi kan. En konsekvens av det vil bli mindre bruk av ny fossil plast.
  • Vi stiller svært strenge krav til hvilke kjemikalier plasten kan inneholde. Det gjør det enklere å resirkulere plasten som brukes.
  • Svanemerket krever at svanemerkede produkter ikke skal ha unødvendig mye emballasje.
  • Materialene emballasjen består av skal kunne skilles fra hverandre og kildesorteres.
  • Svanemerkede restauranter, hoteller etc skal ikke bruke engangsartikler.
  • Avfall fra svanemerkede rengjøringstjenester, hotelldrift, kantiner, byggeplasser etc skal sorteres i riktige fraksjoner og behandles slik det lokale avfallssystemet tilsier. Dette kan bidra til at mindre plast kommer på avveie.

Les mer