Ordbok for sirkulær økonomi

Gjenvinning, gjenbruk, resirkulering, redesign er noen viktige begrep i den sirkulære økonomien. Men hva betyr de? Vår lille ordbok gir deg svaret.

Ordbok for sirkulær økonomi

Avfall

I den sirkulære økonomien er det nesten ikke noe som er avfall. Målet er å bruke alle materialene om igjen, uten at de går til spille som avfall. For at vi skal få til dette, må produktene designes slik at vi klarer å ta materialene fra hverandre for å bruke dem på nytt, og vi må ha gode retursystemer som gjør det mulig å samle inn de brukte materialene.

Bærekraft

Bærekraft handler mye om langsiktighet og rettferdighet.
Miljømessig bærekraft handler om å bruke ressursene på jorda, uten å bruke dem opp. Vi må produsere, forbruke og leve på en måte som ikke ødelegger for dem som kommer etter oss.
Sosial bærekraft handler om de menneskelige sidene ved samfunnet: Du skal feks ha mulighet til å utfolde deg og leve som du vil, og til å påvirke utviklingen gjennom valg.
Økonomisk bærekraft handler om langsiktig trygghet og forutsigbarhet i økonomien for folk og for næringslivet.

Fornybare ressurser

Ressurser vi kan bruke uten at de blir brukt opp. De gjenskaper seg selv. Eksempler: Vann, vind, sollys, skog, andre planter.
De fornybare ressursene er en del av det vanlige karbonkretsløpet i naturen, og fører derfor ikke til ekstra klimagassutslipp. De er, hvert fall enkelt sagt, klimanøytrale.
Også fornybare ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte. Se bærekraft

Gjenvinning

Materialgjenvinning: Materialene i et produkt skille fra hverandre og settes eller smeltes sammen til nye produkter. Eksempel: Plastflasker som smeltes om til plast-pellets, som brukes i produksjon av treningstights.
Energigjenvinning: Avfall brennes og blir til energi som brukes til for eksempel oppvarming.

Gjenbruk

Produkter som har blitt gammeldagse e.l. blir brukt om igjen eller redesignet til å bli noe annet. Eksempel: Et klesplagg som sys om til å passe bedre eller være mer moderne.

Ikke-fornybare ressurser

Ikke-fornybare ressurser er for olje, kull og gass. Når vi bruker (brenner) dem, bruker vi dem opp. De gjenskaper ikke seg selv.
I motsetning til fornybare ressurser, fører ikke-fornybare til ekstra klimagassutslipp.

Kildesortering

Hvis vi skal kunne bruke materialene om igjen, er det viktig at vi har et godt system for sortering og innsamling av avfall fra både forbrukerne og fra næringsaktører som dagligvarebransjen, serveringsbransjen og ikke minst byggebransjen. Når vi får til det, blir det mye bedre tilgang på materialer som kan brukes om igjen.
Usikker på hvordan du skal kildesortere? Sjekk på sortere.no

Levetid

Hvor lenge du kan bruke produktet. Lang levetid gir mindre behov for å kjøpe nytt. Faktorer som bidrar til lang levetid til et produkt:

  • Høy kvalitet på materialene
  • Høy kvalitet på selve produktet
  • Mulighet til å vedlikeholde og reparere produktet

Lineær økonomi

Den økonomiske modellen vi for det meste bruker i dag. Vi henter ressurser fra naturen –> lager produkter av dem –> bruker produktene –> og kaster dem. Så gjentar vi prosessen.
Å produsere og forbruke på denne måten fører til at vi utarmer jordas ressurser og truer mangfoldet i naturen, slipper ut for mye CO2, og skaper altfor mye avfall.

Materialkretsløp

Materialer som metall, trevirke, tekstil eller annet blir ikke kastet etter at produktet har utspilt sin rolle, men blir brukt som ressurs til nye produkter gang etter gang.

Miljøgifter

Giftige kjemikalier som skader helse og natur og som så å si varer evig. Materialer vi vil bruke igjen kan ikke inneholde miljøgifter, for da fortsetter vi bare å spre dem i naturen. Derfor er det viktig at vi ikke bruker slike skadelige kjemikalier i produksjonen. Svanemerket stiller mange og strenge krav til kjemikalier blant annet for å legge til rette for at produktene eller materialene kan brukes igjen.

Ombruk

Se gjenbruk.

Redesign

Se gjenbruk.

Resirkulering

Resirkulering er å bruke materialene om igjen. Eksempel: Vi kildesorterer papir som samles inn og blir til drikkekartonger eller andre papirprodukter.

Ressurs

Alt vi kan bruke til noe nyttig. I den sirkulære økonomien er det ideelt sett ikke noe som er avfall, alt er ressurser vi kan bruke på nytt.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi betyr at vi bruker materialene flere ganger. Ikke bruk-og-kast, men bruk-og-bruk-igjen. Dette skaper mye lavere CO2-utslipp og legger mye mindre press på naturen.

Les mer