Deltagerne i nettverk for miljømerket innkjøp

33

virksomheter

60

milliarder i årlige innkjøp

100 000

ansatte i deltagervirksomhetene