Svanemerket

Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Et sirkelformet bygg sett nedenfra.

Sirkulær økonomi

Svanemerket stiller mange krav som gjør Norges offisielle miljømerke til et godt verktøy for sirkulær økonomi.