Svanemerket

Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Plastforsøpling

5. juni er verdens miljødag. Temaet for årets markering er plastforsøpling. Hvert år produseres det 430 millioner tonn plast, og altfor mye havner ute i naturen.