Nordic Ecolabelling Portal

Portalen der lisenssøkere kan levere søknader til Nordisk Miljømerking og lisensinnehavere kan få oversikt over sine lisenser og miljømerkede produkter.

Brukernavn og passord

Brukernavn til portalen er personlig og kan ikke gis til andre.

Hva kan du gjøre i portalen

Hva du ser og kan gjøre i portalen vil avhenge av hva slags rolle din bruker er tildelt:  

  • Lisenssøkere kan levere søknadsskjemaer og få oversikt over sine pågående søknader 
  • Lisensinnehavere får oversikt over sine lisenser og miljømerkede produkter 
  • Merkevareeiere kan se sine merkevarer og få oversikt over miljømerkede produkter som er registrert med disse merkevarene   
  • Alle kan se registrerte kontakter i firmaet sitt, oppdatere informasjon om disse, legge til nye kontakter og be om at kontakter blir fjernet.  
  • Konsulenter vil kun se de søknadene som de er angitt som konsulenter på