Hva er EU Ecolabel?

Bli bedre kjent med EUs offisielle miljømerke.

Mens Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene, har EU også et offisielt miljømerke. EU Ecolabel, som opererer i hele Europa. Begge er helhetlige merkeordninger som vurderer hele produktets livssyklus fra A til Å.

EU Ecolabel er det offisielle miljømerket i hele EU, og rundt i Europa kan du finne over 88 921 produkter som er sertifisert med merket. Det er i Spania, Italia, Frankrike og Tyskland EU Ecolabel er mest utbredt, men også her i Norge finnes det en del produkter som er sertifisert etter denne standarden.

I 1992, tre år etter at det nordiske Svanemerket kom på plass, var det Agenda 21-møte i Rio de Janeiro. Der vedtok EU-kommisjonen å innføre en europeisk miljømerkeordning – EU Ecolabel – for å bidra til mer bærekraftig produksjon og forbruk. Siden da har EU Ecolabel utviklet miljøkrav til 24 ulike produktområder, og nå – når merkeordningen feirer 30-årsjubileum – finnes det som nevnt tusenvis varer og tjenester å velge mellom i Europa.

Hva kan sertifiseres med EU Ecolabel?

Norske produsenter og produsenter som skal selge på det norske markedet kan søke om EU Ecolabel har miljøkrav til en lang rekke produkter, akkurat som Svanemerket. Som figuren under viser, er maling, mykpapir, gulv og tekstiler blant de største produktgruppene.

EU Ecolabel og Svanemerket – søstermerker

EU Ecolabel er ikke så godt kjent for det norske publikum som Svanemerket. Mens Svanemerket er kjent for hele 97 % av befolkningen, er det 18 % som sier de kjenner det europeiske merket. Men når det gjelder arbeidsmetode og virkemåte, er de to merkene ganske like.

Både Svanemerket og EU Ecolabel er type 1 miljømerker. Det betyr at de ser på hele produktets livssyklus og at de vurderer mange ulike miljøfaktorer samtidig. Det innebærer også at kravene må revideres med jevne mellomrom slik at de hele tiden er ambisiøse – men også oppnåelige for de beste produsentene.

Svanemerkets krav utvikles i åpenhet, og både industri, organisasjoner og andre (helt ned på individnivå) i alle de nordiske landene kan komme med innspill. Kravene til EU Ecolabel utvikles av EU-kommisjonens forskningsinstitutt JRC (Joint Research Center) i Sevilla, Spania. Dette er en komplisert prosess der både industrien, miljø- og forbrukerorganisasjoner og de 27 medlemslandene er involvert. Dette er viktig for å sikre at EU Ecolabels krav er både vitenskapelige, upartiske og relevante.

EU Ecolabel krav og produkter

Fakta om EU Ecolabel

Fakta om EU Ecolabel

  • EU Ecolabel er Svanemerkets europeiske søstermerke
  • Begge vurderer produktets liv fra A til Å, og alle miljøproblemer som kan oppstå underveis
  • 18 % av den norske befolkningen kjenner EU Ecolabel
  • Merket har miljøkrav til 24 produktområder, og reviderer dem jevnlig
  • I alt 88 921 varer og tjenester er sertifisert med EU Ecolabel

Les mer