Om Miljømerking Norge

Det er stiftelsen Miljømerking Norge som forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge og de andre nordiske landene, EU Ecolabel er det offisielle miljømerket i EU. Stiftelsen Miljømerking Norge forvalter (driver) begge de offisielle merkeordningene i Norge.

Det betyr at arbeidet med å utvikle miljøkrav til alle de ulike produktgruppene, behandler søknader fra produsenter som ønsker å sertifisere produktet sitt, og markedsføring og kommunikasjon om merkeordningene utføres i regi av Miljømerking Norge.

I Miljømerking Norge jobber det kjemikere, ingeniører og andre fagfolk med å utvikle de omfattende og strenge kravene som Svanemerket stiller til de rundt 250 produktgruppene som kan sertifiseres. Dette gjør vi i tett samarbeid med miljømerkings-organisasjonene i de andre nordiske landene.

Les mer