lilla kjemikalier og miljøgifter i glassbeholdere på laboratorie

Kjemikalier og miljøgifter

Ved å velge Svanemerket bidrar du til mindre utslipp av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier