Logo og retningslinjer

Her finner du regler for svanemerking av produkter, guide til bruk av Svanemerket i markedsføring, og retningslinjer for bruk av Svanemerket på produkter og tjenester. Du kan også laste ned alle versjoner av Svanemerket. Bruk engelsk versjon for salg utenfor Norden.

PC med oppslag på Guidelines for using the Nordic Swan Ecolabel
Svanemerket har høy kjennskap og troverdighet hos forbrukere og profesjonelle innkjøpere, og er en anerkjent guide til gode miljøvalg.

Generelle retningslinjer for Miljømerking

Regler for svanemerking av produkter

Regulations for Nordic Swan Ecolabelling of products

Guide til bruk av Svanemerket i markedsføring

Guiden inneholder både generelle prinsipper for bruk av Svanemerket i markedsføring, og inspirerende eksempler fra forskjellige medier.

Merk at det er to guider, en for markedsføring av produkter og en for markedsføring av tjenester.

Bilde av guide for markedsføring med Svanemerket

Guide for bruk av Svanemerket i markedsføring av produkter.

Guide for bruk av Svanemerket i markedsføring av tjenester.

Retningslinjer for bruk av Svanemerket på varer og tjenester

Her finner du retningslinjer og eksempler på hvordan bruke Svanemerket korrekt på produkter og tjenester.

Last ned retningslinjene

Guidelines in english (pdf)

Svanemerket på varer

Brukes alltid sammen med lisensnummer. For større synlighet anbefaler vi å sette Svanemerket på forsiden av produkter og lisensnummeret på baksiden. Alternativt kan du sette både merket og lisensnummeret på forsiden. Husk å endre til ditt eget lisensnummer.

Last ned zip-pakke med CMYK-versjoner

Last ned zip-pakke med RGB-versjoner

Last ned zip-pakke med PMS-versjoner

Last ned zip-pakke med s/h-versjoner

Svanemerket på tjenester

Brukes alltid sammen med lisensnummeret og en obligatorisk forklarende undertekst for produktgruppen. Plasseres på hjemmeside iht retningslinjene. Husk å endre til ditt eget lisensnummer.

Last ned zip-pakke med CMYK-versjoner

Last ned zip-pakke med RGB-versjoner

Last ned zip-pakke med s/h-versjoner

Svanemerket på trykksaker

Brukes på svanemerkede trykksaker sammen med trykkeriets lisensnummer. Husk å endre til ditt eget lisensnummer.

Last ned zip-pakke med CMYK-versjoner

Last ned zip-pakke med s/h-versjoner

Under finner du guide og logoer som gjelder for generasjon 6 av kriteriene

Guide for bruk av Svanemerket på trykksaker – generasjon 6 (engelsk)

Last ned zip-pakke med norsk logo for generasjon 6 av kriteriene – BLACK

Last ned zip-pakke med norsk logo for generasjon 6 av kriteriene – CMYK

Last ned zip-pakke med norsk logo for generasjon 6 av kriteriene – PMS

Last ned zip-pakke med norsk logo for generasjon 6 av kriteriene – RBG

Svanemerket på drikkevareemballasje

Skal alltid anvendes med gyldig lisensnummer. Plasser merket på baksiden eller på siden av produktet, ikke på forsiden.

Retningslinjer for merking av drikkevareemballasje (pdf)

Logo til nedlasting (pdf)

Svanemerket til bruk i markedsføring

Logo uten lisensnummer.

Logo til nedlasting

Engelsk merke

Bruk den engelske versjonen av merket hvis du markedsfører ditt svanemerkede produkt utenfor Norden.

Last ned zip-pakke varer

Last ned zip-pakke tjenester

Last ned zip-pakke for trykksaker

Guidelines in english (pdf)

For spørsmål kontakt

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no