Høringer

Svanemerkets miljøkrav for en bestemt produktkategori revideres hvert tredje til femte år for å gjenspeile ny kunnskap, produktutvikling og forbedrede produksjonsprosesser. Kravene utarbeides i en transparent prosess i samråd med eksperter fra næringsliv, miljøorganisasjoner og myndigheter. Før nye krav vedtas, legges de ut på åpen høring.