Bærekraft og biologisk mangfold

Miljøkrav som tar vare på biologisk mangfold og  bidrar til mer bærekraftig ressursbruk