Klima og energi

Svanemerket er et effektivt verktøy for å redusere klimagassutslipp i hele livssyklusen til et produkt