Ansatte

Ledelse

Cathrine Pia Lund

administrerende direktør

+47 47915114cpl@svanemerket.no

Aina Seland

miljøfagsjef svanemerket

+47 98645874as@svanemerket.no

Anne-Grethe Henriksen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91324541agh@svanemerket.no

Mirielle Torgersen

lisensieringssjef

+47 90669362mt@svanemerket.no

Rune Fjelleng

økonomisjef

+47 90775114rf@svanemerket.no

Marked og kommunikasjon

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Gro-Ellen Linnås

Kommunikasjonsrådgiver

+47 48154456gel@svanemerket.no

Karl-Oskar Smerud Nicolaisen

Markedsansvarlig digital og innsikt

+47 97105756kon@svanemerket.no

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no

Profesjonelle anskaffelser

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Administrasjon

Fredrik Müller

System- og kundekonsulent

+47 995 38 871fm@svanemerket.no

Linn Madeleine Elisenberg

Økonomi- og administrasjonsrådgiver

+47 45472500lme@svanemerket.no

Marit J. Pihler

administrasjonskonsulent

+47 24144600mjp@svanemerket.no

Sofia Ferm

Administrasjonsrådgiver, it-kontakt

+47 91927717sf@svanemerket.no

Miljøfagavdelingen

Anders Lillebo

miljørådgiver

+47 99321745al@svanemerket.no

Anita Spjøtvold

nordisk produktansvarlig

+47 93095756asp@svanemerket.no

Anita Øygarden Burgos

nordisk produktansvarlig

+47 92242077aob@svanemerket.no

Ann Kristin Larsen

Senior miljørådgiver

+47 402 03 912akl@svanemerket.no

Arne Godal

miljørådgiver

+47 97184809ag@svanemerket.no

Audrun Utskarpen

senior miljørådgiver

+47 48198121au@svanemerket.no

Barkha Agrawal

miljørådgiver

+47 92880818ba@svanemerket.no

Ingerid Zeiner

teAMLEDER BYGG/miljørådgiver

+47 41514909iz@svanemerket.no

Jørgen Flo

miljørådgiver

+47 93207143jfl@svanemerket.no

Katharina Vassaas

miljørådgiver

+47 45272866kv@svanemerket.no

Karen Marie Haug

Miljørådgiver

+47 930 48 691kmh@svanemerket.no

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

Ola Rise

miljørådgiver

+47 90775755or@svanemerket.no

Randi B. Rødseth

teamleder/miljørådgiver

+47 99522486rbr@svanemerket.no

Renathe Jenssen

administrativ fagkonsulent

+47 24144603rj@svanemerket.no

Taran Henriksen

teamleder/MIljørådgiver

+47 99293758the@svanemerket.no

Thor Hirsch (permisjon)

Nordisk produktansvarlig

+47 97605985th@svanemerket.no

Thu Bui

Miljørådgiver

40049368tbu@svanemerket.no

Tove Bræin

teamleder/miljørådgiver

+47 95830441tb@svanemerket.no

Vivian Grønhaug Ottemo

Nordisk produktansvarlig

+47 47645320vgo@svanemerket.no